Het boek

Teams van de Toekomst

Lang dacht men dat de ontwikkeling van een team voornamelijk een lineair gegeven was. Teams functioneerden in een stabiele omgeving en hadden een relatief vaste samenstelling. Ingrediënten die maakten dat effectief samenwerken mogelijk werd.

Langzamerhand begint het besef te komen dat de context waarin teams functioneren aan het veranderen is. Mede door de economische crisis en de naderende vergrijzing wordt er meer van teams verwacht. Met minder mensen moet meer werk worden verricht, teams moeten continu blijven produceren, verbeteren, innoveren, terwijl de teamsamenstelling ondertussen voortdurend verandert en teamleden steeds vaker thuis werken. Hoe kunnen we dan nog aan teamontwikkeling doen?

Parallel aan deze ontwikkelingen leven we meer en meer in een global village : teamleden bevinden zich steeds vaker op verschillende locaties, soms door oceanen gescheiden. Ook is er een nieuwe generatie in aantocht. Deze nieuwe generatie is minder gevoelig voor hiërarchie, is gewend te werken op onregelmatige tijden en heeft minder behoefte aan face-to-face contact, daarbij geholpen door alles wat de digitale ontwikkelingen mogelijk maakt.

Deze veranderende context brengt uitdagingen met zich mee. Alleen als teams zich weten aan te passen aan deze nieuwe context, zullen zij effectief functioneren en innoveren. In dit boek staan we stil bij vragen als:

  • Hoe ziet het team van de toekomst eruit? 
  • Hoe gaat het team om met continue wisselingen? 
  • Wat betekent dit voor teamontwikkeling?
  • Wat is het effect van verschillende culturen in een team? 
  • Hoe als leidinggevende om te gaan met minder face-to-face contact en flexibele werktijden? 
  • Hoe kunnen teams meer presteren met minder mensen?

Kortom, wat zijn de dilemma’s van de teams van de toekomst, hoe zien die teams er uit en hoe geven we daar leiding aan?