Inhoudsopgave

Waarom dit boek

Uit het leven gegrepen…

Eén laagje dieper kijken
Naar teams van de toekomst

Samenvatting voor de ongeduldige lezer

H1 Chaos in de orde

1.1 Tien jaar teamontwikkeling en dan…
1.2 Naar een nieuw paradigma van effectieve teamontwikkeling?
1.3 Nieuwe mogelijkheden, nieuwe grenzen
        Nieuwe grenzen 
        Nieuwe mogelijkheden
        Nieuwe grenzen én nieuwe mogelijkheden
1.4 Opbouw van dit boek

H2 Teamontwikkeling: huidige stand van zaken

2.1 Inleiding: begin van de zoektocht
2.2 Definitie van teams 
2.3 De noodzaak van teamwerk
        De acht redenen van teamwerk
                1 Continuïteit en solidariteit
                2 Continuïteit en reproduceerbaarheid
                3 Capaciteit/ tijd
                4 Specialisatie
                5 Nieuwe ideeën
                6 Eigen ontwikkeling
                7 Erbij willen horen: sociale wezens en sfeer
                8 Híerbij willen horen: beeldvorming en omgeving
2.4 De vier dimensies van effectieve teams
        De eerste dimensie: bestaansrecht
        De tweede dimensie: inrichting
        De derde dimensie: dynamiek
                De startfase
                De strijdfase
                De samenfase
                De slotfase
        De vierde dimensie: de omgeving 
2.5 Grenzen aan dit teamontwikkelingsmodel: de kaart is niet langer het gebied

H3 Schets van de actualiteit

3.1 Inleiding: wakker worden in een nieuwe wereld
3.2 Demografische ontwikkelingen
        Vergrijzing en ontgroening
        Mismatch op banenmarkt tussen vraag en aanbod
        Nieuwe generaties
        Andere mentaliteit
3.3 Digitale ontwikkelingen
        Meer meer meer: verbindingen
        Meer meer meer: informatie
        Meer meer meer: exponentiële snelheid van verspreiding
3.4 Economische ontwikkelingen
        Time is running out 
        Meer met minder
3.5 Conclusie

H4 Orde in de chaos: acht redenen, vier tegenstellingen

4.1 Inleiding
4.2 Nog even de wanorde in de chaos
        Theorie versus praktijk
        Tegenstellingen
4.3 Een eerste (her)ordening naar vier dilemma’s
        Eerste dilemma: controle versus vertrouwen
        Tweede dilemma: eigen behoeften versus externe eisen
        Derde dilemma: taakgericht versus mensgericht
        Vierde dilemma: generaliseren versus specialiseren
4.4 Acht redenen, vier tegenstellingen
        Capaciteitsinzet versus sociale momenten
        Continuïteit en reproduceerbaarheid versus eigen ontwikkeling
        Continuïteit versus nieuwe ideeën
        Hart voor specialisatie versus oog voor de externe omgeving
        Visualisatie van al deze tegenstellingen

H5 Nog meer orde in de chaos: impact op teamdimensies

5.1 Een (her)ordening via de vier dimensies van effectieve teams
        Vier dimensies: continue aandacht
        Veranderingen vinden steeds en op alle dimensies plaats
        Veranderingen op de ene dimensie grijpen in op de andere dimensie
5.2 Impact op bestaansrecht
        Proces van bestaansrecht: bestaansrecht creëren of bestaansrecht opleggen
5.3 Impact op inrichting
5.4 Impact op dynamiek
5.5 Impact op externe omgeving
5.6 Conclusie

H6 Leidinggeven aan het nieuwe samenwerken: orde én chaos!

6.1 De urgentie om leidinggeven aan teams onder de loep te nemen
6.2 Van tegenstellingen naar paradoxen: de tegenstelling opgeheven
6.3 De kern van sametimemanagement
        Het wielmodel
6.4 Sametimemanagement volgens het wielmodel
        Het effectiviteitsvraagstuk
        Het ontwikkelvraagstuk
        Het innovatievraagstuk
        Het professionalvraagstuk
6.5 Typische dilemma’s bij bestaansrecht
6.6 Typische dilemma’s bij inrichting
6.7 Typische dilemma’s bij dynamiek
6.8 Typische dilemma’s bij krachtenveld
6.9 Het verhaal is rond én heeft een open einde

H7 Schets van de toekomst

7.1 Inleiding: werken in teams krijgt concurrentie
7.2 Werken in teams krijgt concurrentie
7.3 Het speelveld van teamwerk herzien
        Vast team?
        Gezamenlijke taak, maar door wie gegeven?
        Een doel dat gerealiseerd dient te worden?
        Onderlinge afhankelijkheid?
        Een aantal toekomstschetsen
7.4 Toekomstschets 1: het mens-machine scenario
        Van DiabetesStation tot intelligente toiletpot
        Van ICT-revolutie naar T-revolutie
        Voordelen van mens-machine scenario boven teams
        De mens uitgewerkt?
        De rol van de mens in dit scenario
7.5 Toekomstschets 2: het community scenario
        Communities als horizontale netwerken
        Grootste waarde: tijdelijk teams die zelf opstaan uit community
        Sneller effectief teamwerk in een community-scenario
        Talenten
        Voor- en nadelen van het community-scenario
        Kracht van communities boven organisaties
        Zoeken naar multidisciplinaire samenwerkingen
        Randvoorwaarden aan het community-scenario
7.6 Toekomstschets 3: het virtuele scenario
        Peer-to-peer netwerken en Do It Yourself
        Virtueel samenwerken
        Virtueel werken en slimme software
        Van reproduceren door het team naar verbeteren door de klant
7.7 Terug naar de toekomst van teams: een aantal integraties
        Mengvormen van bovenstaande scenario’s
        Combinatie van virtueel en community
        Combinatie van virtueel en mens-machine
        Het extreem emergente team: oogsten in de startfase
        Het agile team
        Urgentie van snel reageren
        Toetsen van omgeving: klantcontact
        Wanneer agile nodig?
        Scrum en agile teams
        Waar bestaat deze werkwijze van scrum uit?
7.8 Wat heeft een mens nodig om de wereld te veranderen?

H8 Conclusie: de team geboden

De team geboden voor teams van de toekomst

Literatuur en (inspiratie)bronnen
Bijlage 1 De drie scenario’s afgezet tegen de acht redenen van teamwerk